Khu Bảo Tồn Bình Châu

Khu Bảo Tồn Bình Châu - Phước Bửu

Đây là rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn sót lại ở Việt Nam với thảm thực vật nguyên sinh vô cùng phong phú, động vật đa dạng. Vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên còn là khu vực nước nóng nhưng cây cỏ vẫn xanh tươi quanh năm